Pricing & Trading Terms

Iedereen weet dat de prijs een belangrijke factor is voor het succes van een onderneming. Toch leiden ondoordachte prijsstrategieën er vaak toe dat bepaalde producten of diensten hun ware potentieel niet bereiken. De oorzaak ligt dan meestal bij een ondermaatse contributiemarge voor de klant of voor de producent.

Ook trading terms hebben een grote impact op jouw bottomline profit. Vaak vertegenwoordigen zij een kost van om en bij de 8-15% van de totale sales, maar omdat vele ondernemingen enkel ‘net sales’ rapporteren, verschijnen ze toch niet op het dashboard. De ware aard van deze kostfactor blijft dus op de achtergrond.

BrainTower kan deze problemen verhelpen door een grondige doorlichting te maken van je business, en op basis daarvan advies op maat te bieden.


Proces

Voordelen